Four Kinds of Suffering

by Brian Coatney

“There are the four kinds of suffering. The first two are the wages of the lost sinner and the lie of wretchedness experienced by the Christian who is trying independently to live the life only Christ is. We do not have to continue in those. The last two kinds of suffering are temptations/trials, which we are to count joy and use to practice faith seeing God at work, and the last kind of suffering is voluntary, intercessory suffering to set other captives free” (Brian Coatney).

Wanneer de Genade Heerst

Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here” (Rom. 5:21).

Nu was er te Damascus een discipel, genaamd Ananias; en de Here zei tot hem in een gezicht: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Here” (Hand. 9:10). “Wanneer de Genade Heerst” verder lezen