Home

Ik heet Roel Velema en ben getrouwd met Leny. Deze weblog is bedoeld als aansporing om te groeien in  in het geloof in Christus Jezus, mede door de tweemaandelijkse artikelen onder de naam Het Woord van de Gerechtigheid.
Er zijn overdenkingen in het Nederlands en het Engels.
Er is ook een categorie schaken (mijn hobby).

The weblog of Roel Velema. I am married with Leny Velema. This weblog is intended as encouragement to grow in the faith.  There are articles in English and Dutch.
There is also a category chess (my hobby).