De Geestelijke Wapenrusting

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vredes; neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken” (Efez. 6:10-20).

De geestelijke wapenrusting is Christus Zelf. Christus is onze waarheid (Joh. 14:6), onze vrede (Ef. 2:14), ons geloof (Gal. 2:20), ons heil (Ps. 118:14). Christus is ook het Woord (logos) van God (Joh. 1:1), de “logos van God” (Openb. 19:13).
Gods Logos is zijn gedachte achter alles, dat is Christus die de Vader tot uitdrukking brengt door het eeuwige kruis, Zijn leven voor anderen. In feite geeft de geestelijke wapenrusting op een eenvoudige manier weer dat Zijn leven alles is wat we nodig hebben in deze vijandige wereld en we daarom steeds meer moeten beseffen wie Hij is: ons Leven. Het doel is om het geheimenis van het evangelie bekend te maken, namelijk dat Hij Zijn leven ALS ons leeft (Gal. 2:20). Als die identiteit duidelijk is, volgt onze priesterlijke bediening waarin wij ons leven afleggen voor de ander met al het lijden dat daar bij hoort. Dat is het leven van een geestelijke soldaat, met zijn geest zittend in de hemelse gewesten en met het vlees op deze aarde. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven