Het woord “hel” in het Nieuwe Testament

Het woord “hel” in het Nieuwe Testament ligt theologisch moeilijk en beladen. In de vertaling van het NBG is het de vertaling van twee verschillende Griekse woorden, namelijk “hades”, “geenna”. Bovendien gebruikt de Statenvertaling 2 Petrus 2:4 ook het woord “hel”, waar de vertaling van het NBG het woord “afgrond” [Gr. tartaros] wordt gebruikt:

Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden”( 2 Petr. 2:4; St. Vert.).

De drie Griekse woorden verwijzen allemaal naar verschillende plaatsen. De meeste christenen associëren de hel met de “poel des vuurs”, maar de ironie is dat de “poel des vuurs” nooit met de “hel” wordt vertaald.

Het woord “hel” is dus een vertaling van “hades”, “geenna” of “tartaros”. “Hades” is de verblijfplaats van de doden. “Geenna” is de plaats van verwerping buiten de muren van Jeruzalem”, en “tartaros” is de gevangenis van bepaalde gevallen engelen.

We vragen daarom om theologische problemen als we het woord “hel” willen gebruiken. De lezer doet er daarom verstandig aan het woord “hel” te vermijden en bij elk bijbelvers waar dit woord voorkomt, aan te tekenen welk Grieks woord de basis vormt.

Bijna alle christenen passen “geenna” (zoals in Matthéüs 23:15: zonen van de hel [“geenna”] ) toe op de onverloste mens. Kijken we echter naar de context waar het woord wordt gebruikt, dan zien we iets totaal anders.

Met uitzondering van één verwijzing in de brief van Jacobus (Jac. 3:6), wordt het woord alleen gebruikt door de Heer in zijn bediening op aarde (vgl. Matt 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marc. 9:43,45,47; Luc 12:5). En hij gebruikte het maar in één opzicht: met het oog op de toegang of uitsluiting van het koninkrijk der hemelen. Deze hemelse heerschappij werd aanvankelijk aangeboden aan Israël, maar momenteel aan de Gemeente van Christus. Het wordt gegeven aan hen die vrucht hebben gedragen voor het koninkrijk der hemelen.

Velen associëren het koninkrijk der hemelen met eeuwig behoud, naar de hemel gaan, enz., waardoor grote verwarring ontstaat over de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven