Het Woord van de Gerechtigheid

Het Woord van de Gerechtigheid

Want ieder die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is nog een kind” (Hebr. 5:13). Het “woord van de gerechtigheid” staat in contrast tot “de eerste beginselen van de uitspraken van God” (Hebr. 5:12). Het “woord van de gerechtigheid” duidt daarom op diepere waarheden waarin God handelt op basis van Zijn gerechtigheid met ons.

Het Woord van de Gerechtigheid wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de “vaste spijs” (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om “het einddoel van het geloof” (1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn.

2022
WvdG177_Leerschool Verhoogde Christus (6)_wat is geloof [1]
WvdG176_Leerschool Verhoogde Christus (5)_eeuwige zekerheid [1]

WvdG175_Leerschool Verhoogde Christus (4)_waterdoop [1]

2021

WvdG174_Leerschool Verhoogde Christus (3)_opstanding [1]
WvdG173_Leerschool Verhoogde Christus (2)_dood [1]
WvdG172_Leerschool Verhoogde Christus (1)_inleiding


WvdG147_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (1))
WvdG148_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (2)
WvdG149_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (3)
WvdG150_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (4)
WvdG151_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (5)

WvdG130_Wat is het Vlees (2)
WvdG129_Wat is het Vlees (1)