Het Woord van de Gerechtigheid

Want ieder die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is nog een kind” (Hebr. 5:13). Het “woord van de gerechtigheid” staat in contrast tot “de eerste beginselen van de uitspraken van God” (Hebr. 5:12). Het “woord van de gerechtigheid” duidt daarom op diepere waarheden waarin God handelt op basis van Zijn gerechtigheid met ons.

Het Woord van de Gerechtigheid wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de “vaste spijs” (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om “het einddoel van het geloof” (1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn.

Het Woord van de Gerechtigheid wordt geredigeerd door Roel Velema.
De artikelen verschijnen D.V. zes keer per jaar. U kunt via het contactformulier zich opgeven om ze digitaal gratis te ontvangen.

Meest recente artikel:
WvdG174_Leerschool Verhoogde Christus (3)_opstanding [1]

Artikelen:
2021:
WvdG169_Openbaring (18) 7 geesten van god
WvdG170_Openbaring (19) 4 levende wezens
WvdG171_Openbaring (20) zeven zegels
WvdG172_Leerschool Verhoogde Christus (1)_inleiding
WvdG173_Leerschool Verhoogde Christus (2)_dood [1]
WvdG174_Leerschool Verhoogde Christus (3)_opstanding [1]

2020:
WvdG163_Openbaring (12) laodicea
WvdG164_Openbaring (13) twee profetische sleutels
WvdG165_Openbaring (14) christen en de grote verdrukking
WvdG166_Openbaring (15) een deur geopend
WvdG167_Openbaring (16) troon in de hemel
WvdG168_Openbaring (17) 24 oudsten

2019:

WvdG157_Openbaring (6) efeze
WvdG158_Openbaring (7) smyrna
WvdG159_Openbaring (8) pergamum
WvdG160_Openbaring (9) thyatira
WvdG161_Openbaring (10) sardes
WvdG162_Openbaring (11) filadelfia

2018:
WvdG152_Openbaring (1) proloog
WvdG153_Openbaring (2) aanhef
Wvdg154_Openbaring (3) gouden kandelaren
WvdG155_
Openbaring (4) geheimenis van de zeven kandelaren
WvdG156_Openbaring (5) de zeven gemeenten

2017/2018:
WvdG141_Hooglied (inleiding)
WvdG142_Hooglied (decor 1)
WvdG143_Hooglied (decor 2)

WvdG144_Hooglied (decor 3)
WvdG145_Hooglied (decor 4)
WvdG146_Hooglied (decor 5)

WvdG147_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (1)
WvdG148_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (2)
WvdG149_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (3)
WvdG150_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (4)
WvdG151_De Rode Draad in het Nieuwe Testament (5)

2016:
WvdG131_De Apostolische Vaders (1)
WvdG132_De Apostolische Vaders (2)
WvdG133_De Apostolische Vaders (3)
WvdG134_De Apostolische Vaders (4)
WvdG135_Melchizedek
WvdG136_De Dood van de Hogepriester
WvdG137_De Dood van Ismael (1)
WvdG138_De Dood van Ismael (2)
WvdG139_De Betekenis van Galaten 2vers20 (1)
WvdG140_De Betekenis van Galaten 2vers20 (2)

2015:
WvdG123_God en Magog
WvdG124_Jacob Bohme (1)
WvdG125_Jacob Bohme (2)
WvdG126_Jacob Bohme (3)

WvdG127_Jacob Bohme (4)
WvdG128_Jacob Bohme (5)
WvdG129_Wat is het Vlees (1)
WvdG130_Wat is het Vlees (2)

2014/2015:
WvdG111_Daniel (1)
WvdG112_Daniel (2)
WvdG113_Daniel (3)
WvdG114_Daniel (4)
WvdG115_Daniel (5)
WvdG116_Daniel (6)
Wvdg117_Daniel (7)
WvdG118_Daniel (8)
WvdG119_Daniel (9)
WvdG120_Daniel (10)

WvdG121_Daniel (11)
WvdG122_Daniel (12)

2013:
WvdG104_Kan een Kind van God voor Eeuwig Verloren Gaan

2012:
WvdG094_Kinderen, Jongemannen en Vaders

2006:
WvdG033_De Christen en de Grote Verdrukking

Alle oude artikelen van de opgeheven website:
WvdG001tm075.zip
WvdG076tm122.zip

WvdG123tm150.zip